Terminy zawodów - KKS Perkun

Idź do spisu treści

Menu główne:

Terminy zawodów

25 marca 2018 r. o godzinie 11:00 na strzelnicy w Wieściszowicach odbędą się XXVIII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (III runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018).
Przewidziane zostały cztery konkurencje:
1. Karabin historyczny centralnego zapłonu 100 m - cel tarcza Psp, 10 strzałów, postawa siedząc z dozwoloną podpórką. Dozwolony dowolny karabin centralnego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1945r. lub jego replika jednakże nie modyfikowany zwłaszcza w zakresie przyrządów celowniczych oraz mechanizmu spustowego , przyrządy celownicze wyłącznie mechaniczne a górna granica kalibru broni to 12mm ;
2. Karabinek sportowy 50m - 10 strzałów, postawa leżąc z dozwoloną podpórką - cel 10 tarcz Ksp, do których oddajemy po jednym strzale. W przypadku ostrzelania przez zawodnika pojedynczej tarczy więcej niż jednym pociskiem zaliczone zostaje trafienie o najniższej wartości. Dozwolony karabinek sportowy z mechanicznymi przyrządami celowniczymi wyłącznie na nabój .22LR ;
3. Karabinek sportowy 50m - 5 strzałów do biatlonek - postawa stojąc, dozwolone używanie pasa, dozwolone mechaniczne przyrządy celownicze - nabój .22LR ;
4. Pistolet sportowy 25m - 10 strzałów - cel tarcza Psp, dozwolona postawa stojąc oburącz, wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze - nabój .22LR

Do konkurencji nr 1 należy posiadać własną lub użyczoną broń i amunicję natomiast do pozostałych konkurencji broń i amunicję zapewnia klub.

Do zobaczenia na strzelnicy !
Terminarz zawodów Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN na rok 2018:

1. 28 styczeń 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXVI Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (I runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
2. 25 luty 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXVII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (II runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
3. 25 marzec 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXVIII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (III runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
4. 29 kwiecień 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXIX Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (IV runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
5. 27 maj 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXX Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego RERKUN o Puchar Starosty Kamiennogórskiego (V runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
6. 24 czerwiec 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXI Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (VI runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
7. 26 sierpień 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (VII runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018) ;
8. 30 wrzesień 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXIII Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN o Puchar Wójta Gminy Marciszów (VIII runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
9. 28 październik 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXIV Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN (IX runda Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018);
10. 25 listopad 2018 r. godzina 11:00 strzelnica w Wieściszowicach XXXV Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN - finał Pucharu Prezesa KKS PERKUN 2018.

Szczegóły konkurencji będą podawane w tym miejscu, co najmniej na trzy tygodnie przez każdymi, kolejnymi zawodami.

Powyższy terminarz został zgłoszony do kalendarza zawodów Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w zawodach liczy się do przedłużenia licencji zawodniczej na 2019 r.


Regulamin zawodów
Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN

1. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- edukacja w zakresie historii i konstrukcji broni strzeleckiej,
- integracja strzelców i kolekcjonerów broni palnej,
- propagowanie aktywności fizycznej,
- wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN ul. Jeleniogórska 2, 58-400 Kamienna Góra
www.kksperkun.pl
kksperkun@gmail.com
tel. 512 306 162
3. MIEJSCE ZAWODÓW
Każdorazowo miejscem zawodów jest strzelnica Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN w Wieściszowicach (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski), współrzędne geograficzne: 50°50'11"N 15°57'21"E

4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody obejmują konkurencje: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabinek sportowy, karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa.
Każdorazowo dokładny opis konkurencji ogłaszany jest w Internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą członkowie KKS PERKUN oraz zawodnicy z innych klubów posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS, a nadto zaproszeni goście.

6. KLASYFIKACJA
Zawodnicy będą klasyfikowani indywidualnie w każdej konkurencji, poza zawodami o Puchar Starosty Kamiennogórskiego oraz zawodami o Puchar Wójta Gminy Marciszów, gdzie obowiązuje klasyfikacja łączna zawodnika ze wszystkich rozegranych w poszczególnych zawodach konkurencji.

7. NAGRODY
Za pierwsze trzy miejsca w każdej z rozgrywanych konkurencji przewidziane są dyplomy. W zawodach o Puchar Starosty Kamiennogórskiego oraz o Puchar Wójta Gminy Marciszów przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe dla tych trzech zawodników, którzy uzyskają odpowiednio najlepszy wynik łączny ze wszystkich konkurencji rozgrywanych w poszczególnych zawodach. Puchar Prezesa KKS PERKUN oraz nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników (trzy pierwsze miejsca), którzy uzyskali najlepszy wynik w klasyfikacji łącznej, w poszczególnych konkurencjach (pistolet, karabin, strzelba) rozegranych w 10 rundach. Dokładny opis nagród ogłaszany będzie w Internecie pod adresem www.kksperkun.pl najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zawodów.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonać osobiście w miejscu zawodów i przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do godziny 10:45.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe za udział w zawodach wynosi 50 zł od członka KKS PERKUN oraz 60 zł od zawodnika z innego klubu, posiadającego aktualną licencję zawodniczą PZSS. Dla pozostałych osób startowe wynosi 70 zł. W przypadku gdy rozgrywanych jest więcej niż cztery konkurencje, za każdą kolejną konkurencję startowe wynosi dodatkowo 10 zł.

10. SPRAWY RÓŻNE
- zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
- organizator zapewnia broń i amunicję do poszczególnych konkurencji, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej,
- przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk, chyba że w szczegółowym opisie konkurencji zastrzeżono inaczej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego