KKS Perkun

Idź do spisu treści

Menu główne:

Karkonoski Klub Strzelecki PERKUN jest stowarzyszeniem o charakterze sportowo - kolekcjonerskim, posiadającym osobowość prawną i wpisanym do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kamiennogórskiego.
KKS PERKUN posiada aktualną licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim.

Celami statutowymi KKS PERKUN są: działalność sportowa prowadzona w formie klubu sportowego, działalność rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, zrzeszanie i wspieranie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni, w tym zwłaszcza broni palnej wojskowej historycznej i współczesnej oraz innych militariów, organizacja wystaw i pokazów oraz prowadzenie edukacji historycznej i propagowanie strzelectwa.
Cele statutowe nasz Klub realizuje między innymi poprzez: organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania militariów, w tym broni palnej, organizowanie spotkań i pokazów związanych ze strzelectwem i kolekcjonowaniem broni, współpracę z innymi klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działalności.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i członkostwa w naszym Klubie oraz propagowania jego działalności.

Zarząd Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego PERKUN


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego